Waddenkust Groningen, een bijzondere omgeving.

De Noordpolder, gelegen boven de stad Groningen en grenzend
aan de Waddenzee.


Groepsaccommodatie de Waddenhoeve is gesitueerd in de Noordpolder. Deze polder is in 1811 aangelegd. Tot die tijd, kon het zeewater tot aan de huidige Middendijk komen. De boerderij staat nu dus op voormalige zeebodem. Door een nieuwe zeedijk aan te leggen, werd het zeewater bij vloed ca. twee kilometer verderop tegengehouden. Voor de inpoldering was de Noordpolder een kwelder zoals je die nu achter de huidige waddendijk aantreft. Men liet er al vee grazen en bewerkte de hoger gelegen delen van de kwelder.

noordpolderIn de polder deed men voornamelijk aan landbouw. De gewassen werden na de oogst eerst opgeslagen in de schuur. Later werden ze per trekschuit vervoerd naar de stad Groningen. Dit is dan ook de reden dat er in de polder een kanaal ligt.
 
Op het terrein van de groepsaccommodatie bevindt zich nog steeds een "wijk". Dit is een zijkanaaltje naast de boerderij. Daar werden de pramen beladen met landbouwgewassen.

De schuur met daarin de groepsaccommodatie is over het laatste stukje van deze wijk heen gebouwd. De wijk is echter niet meer verbonden met het kanaal. Via het sluisje van Warffum kon men met de trekschuit vanaf het polderkanaal op het Warffumermaar komen en via Onderdendam de stad Groningen bereiken.

De Waddenzee, met de waddeneilanden Rottumeroog, Rottumerplaat en Schiermonnikoog.

Sta je op de dijk bij Noordpolderzijl en je tuurt over het wad, dan zie je rechts van je het Duitse waddeneiland Borkum. Vanuit de Eemshaven vertrekt de veerboot naar Borkum. Kijk je vanaf de dijk in oostelijke richting, dan kun je het windmolenpark van de Eemshaven zien. Recht tegenover Noordpolderzijl ligt Rottumeroog. Begin jaren negentig heeft de overheid besloten om de kust van dit waddeneiland niet langer te beschermen. Sindsdien heeft er veel afslag aan met name de westzijde plaatsgevonden. Daarentegen groeit de oostzijde weer aan, waardoor het eiland richting Duitsland "wandelt". Helaas is de afslag groter dan de aangroei, waardoor Rottumeroog kleiner is geworden. zielrietrottumRottumerplaat
Uiteindelijk zal het in de Eems verdwijnen. Links van Rottumeroog ligt Rottumerplaat. Rottumerplaat groeit als geen ander en is inmiddels al geen plaat meer, maar is inmiddels een echt waddeneiland. Het lijkt alsof de natuur zich hersteld heeft, want Rottumerplaat ligt nu op de plek waar eens Rottumeroog ooit lag. Beide waddeneilanden zijn beschermde natuurgebieden en niet vrij toegankelijk. Links van Rottumerplaat ligt Schiermonnikoog. Staand op de dijk, zie je al kijkend over het wad achtereenvolgens de kwelder, de landaanwinning, het Wad en de eilanden. De kwelder herbergt een grote diversiteit aan planten en vogels. Sommige planten zijn eetbaar en zeer smakelijk. Anderen weer vies. Een goede waddengids kan je vertellen over deze zeegroenten en je laten proeven van de juiste planten. Na de kwelder volgt de landaanwinning. In de crisisjaren werden werklozen uit alle delen van het land, onder andere te werk gesteld in deze landaanwinning. Aan de westzijde van de Noordpolder tref je het oude barakkenkamp en een monument dat nog aan de tewerkstelling herinnert. Begin jaren zeventig is men met de aanwinning gestopt en heeft men het gelaten voor wat het is. Tussen de vakken van houten paaltjes fourageren diverse wadvogels. De waddengids kan je ook hier laten proeven van wat het wad voor ons verborgen houdt.

Het kleinste zeehaventje van Nederland, Noordpolderzijl.

Door de inpoldering werd de toegang van vanaf zee, naar de havens Usquert en Warffum afgesneden. Men leefde vroeger van de garnalenvangst en van de robbenjacht. Als compensatie voor de garnalenvissers werd buitendijks een nieuwe haven aangelegd. Het werd een getijdenhaven, hetgeen inhoudt dat de schepen alleen bij hoogwater in- en uit kunnen varen.haventje noordpolderzijl


In de zeedijk kwam een sluisdeur. Bij laag water werd deze opengezet om overtollig water af te voeren. Bij hoogwater ging de deur dicht om het land te beschermen tegen het wassende water.

Door deze sluis kreeg de haven de naam Noordpolderzijl. Zijl is namelijk het Groninger woord voor sluis. Naast de sluis verrees een sluiswachterwoning, Het Zielhoes. Het Zielhoes is van oudsher eigendom van het waterschap. Thans van de gemeente Eemsmond. De jaarlijkse waterschapsvergaderingen werden hier gehouden. Vanaf het platte dak kon men over de dijk kijken, om zo in het najaar de hoge waterstanden en het haventje in de gaten te houden.
Momenteel herbergt het Zielhoes een nostalgisch huiskamercafé.

Noordpolderziel


wadzwerftochtVanuit Noordpolderzijl worden onder begeleiding van een ervaren gids wadlooptochten gehouden. Bij een wadloop tocht wordt er overgestoken naar een Waddeneiland. Bij een wadzwerftocht gaat men wel het wad op, maar blijft men aan de zijde van het vaste land. Ook is het mogelijk om vanuit de haven een boottocht te maken, om wad te kunnen lopen, om droog te vallen op een zandplaat, of voor een excursie naar het onbewoonde waddeneiland Rottumeroog.

De Groninger Maren

De Groninger maren zijn voormalige wadgeulen waarlangs het water bij eb terug naar zee stroomde. Er waren toen nog geen dijken. De mensen leefden op terpen, hier in Groningen, Wierden genaamd. Na het aanleggen van de zeedijken, is het water in de Groninger maren achtergebleven en werden ze als vaarweg gebruikt om landbouwproducten door middel van een trekschuit naar de stad Groningen af te voeren. Vandaag de dag zijn de maren zeer in trek bij rustminnende natuurliefhebbers en kanovaarders.zie verder: Avonturen Kanovakantie

Waddenland, Pieterburen.

Hier, ten noorden van de stad Groningen is het landschap nagenoeg nog onaangetast. Je treft er oude dorpskernen op de wierden, kronkelige landweggetjes, glooiingen in het land, statige oude boerderijen, borgen, watertjes, natuur en oude kerkjes. Pieterburen is landelijk bekend van het wadlopen en de zeehonden opvang. Wil je een keer rondkijken achter de schermen in de zeehondencreche? Groepsaccommodatie de Waddenhoeve regelt dit voor U. Verder tref je er bezienswaardigheden als:
  • De Buitenplaats, educatief infocentrum van Het Groninger Landschap,
  • Domies Toen (de tuin van de dominee)